מערכות שערים ומחסומים לכלי רכב

מערכות בקרת כניסה לכלי רכב. פיתוח, תיכנון מערכות לבקרת כניסה ויציאת כלי רכב כולל פיתרונות מניעת כניסת רכב תופת, הניתנות לשילוב עם כל חברות האינטגרציה בתחום בקרת הכניסה הממוחשבת ומערכות ההגנה ההיקפיות. 
כל השערים / מחסומים מיוצרים ומותקנים תוך הקפדה על בקרת איכות ועל כל כללי ותקני הבטיחות המחמירים ביותר, כולל יישום תו תקן לשערים – תקן ישראלי רשמי ת"י 900 חלק 21.03 . תקן המבוסס על התקן האירופאי העוסק ברמת הפגיעות בבני אדם ומתייחס לאמצעי הבטיחות אשר נועדו לצמצם את האפשרות לפגיעה פיסית.

בין מערכות השערים והמחסומים של קלרם:

 • שערי הזזה
 • שערי כנף
 • שערים מרחפים )קונזולים(
 • מחסום נגד רכב מתפרץ
 • מחסומי זרוע לחסימת כניסה לא מבוקרת
 • מחסומי זרוע לחניונים וכניסה למפעלים

אופני הפעלה אפשריים

 • בקרה ושליטה באמצעות מערכות חשמליות
 • ובקרת מתח נמוך
 • קורא כרטיסים
 • לחצנים מוארים
 • שלט רחוק
 • זהוי לפי מספרי טלפון
 • קריאה למוקד
 • מצלמות אבטחה
 • טלויזיה במעגל סגור
 • מערכות LPR